D Resort - Šibenik

Shopping cart
0 Items | 0.00 EUR

authors: Nikola Bašić, Zvonimir Bušić, Nera Nejašmić Kozina, Petar Kozina, Ivan Kujundžić, Matija Huzjak
collaborators: Krešimir Damjanović, Zrinka Gržan
2015.

Price: 6.99 EUR
* Price TAX included
Available

Linked products

Davor Mateković / Proarh

Bellevue

Graditi i slikati grad

Davor Salopek: 13 arhitektonskih razgovora

Jagoda Buić: L'Equilibrio asincrono

Slike po Ivanu (Đovaniju)

Álvaro Siza: Viagem sem programa

Otkrivanje umjetnika, sjećanje na arhitekta