Dijalog s krajolikom

arhitekti Mathias Klotz, Cristián Boza Wilson
projekt Kuća Boza-Camus, Las Condes, Čile

 

Casa Boza-Camus poput krune stoji navrh malog brežuljka u gradskoj četvrti Los Dominicos. Sama se parcela nalazi na sjevernom obronku te je okrenuta prema dolini San Damián i impozantnim Andama.

 

Teren posjeduje vrlo izražajnu topografiju i gotovo ima karakter prirodnog vidikovca. Upravo u tomu leži ideja projekta, koji ima za cilj iskoristiti i naglasiti vizure na sjever, kako bi se uspostavio dugotrajni dijalog s topografijom i brdom.