Od Croatie do Muljare

Transformacija paleoindustrijskog kompleksa zagrebačke cementare u suvremeni habitat

napisao Bojan Mucko

 

Cementara Sloboda, u ožujku prošle godine prekrštena u Muljaru, bila je predmetom arhitektonske radionice pod nazivom Muljara - transformacija paleoindustrijskog kompleksa zagrebačke cementare u suvremeni habitat. Radionica pod mentorstvom članova ARCHIsquada - Ane Dane Beroš, Mirne Horvat, Vedrana Jukića i Vedrana Družine - u kojoj su sudjelovali studenti arhitekture sa zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta, održana je u Muzeju grada Zagreba za vrijeme trajanja izložbe Modernizacija na periferiji Carstva: Zagrebačka industrijska baština 1862. - 1918. Ime "Muljara" članovi ARCHIsquada skovali su za radionicu po uzoru na imena tvorničkih pogona iz tog perioda, kao što su bile "Bubara" ili "Munjara", a inspiracija za ime bili su silosi za mulj karakteristični za cementaru.