autor Carlo Colombo
razgovarao Ante Nikša Bilić

 

ORIS: Dolazite u Zagreb gdje ćete na Arhitektonskom fakultetu održati predavanje. Kako biste nam predstavili svoj rad?

 

Colombo: Osnovna karakteristika mojeg rada je krajnja jednostavnost. Od boja posebno volim bijelu i u arhitekturi uvijek nastojim ostaviti trag boje. Kombinacijom dviju boja dobivamo dvije situacije različitih funkcija. Pomoću boja možemo, primjerice, odijeliti prostor za kuhanje i pripremu jela od prostora za življenje. Sve je ostalo međudjelovanje, gotovo minimalno, ali ne i banalno komponiranje i dekomponiranje izuzetno jednostavne situacije. Minimalizam i banalnost su slični, vrlo bliski pojmovi. Minimalizam je težnja k jednostavnosti uz poštivanje detalja. Još jedan važan čimbenik dizajna je ispreplitanje ironije i memorije. Castiglioni, moj profesor s fakulteta, uvijek je afirmirao – (i to nalazimo u mnogim njegovim projektima) – koncept memorije, ironije i boje, što su osnovne teme i mog rada. Jednostavnost i snaga materije kao jasni znakovi prepoznaju se u svim radovima. Materija se mijenja ovisno o međudjelovanju, volumenima u prostoru, što je karakteristika arhitekture, ali i dizajna. I to je smisao!