Nautički grad

arhitekti Nikola Bašić, Nenad Mikulandra
projekt ‘Splitorina’ - nautički grad Poljud u Splitu
napisao Vladimir Mattioni

 

Naziv programske studije višeslojna je metafora koja sintetizira strategijske ambicije projekta. Pokrenut kao autorska ekspertna inicijativa, projekt je adresiran kako prema izvorima financijskog kapitala, tako i prema javnom interesu države i grada. Programska struktura ima potencijal koji generira velike promjene ne samo u lokalnom okolišu, već i u razvojnim procesima čitavoga grada i njegove regije. Otuda je u promotivnoj složenici «splitorina» naglašena sastavnica litoralne komponente projekta. Razmatrajući ovakvu inicijativu, grad bi morao donijeti dalekosežne strateške odluke koje uključuju anticipaciju promjena ne samo u okvirima gradskog teritorija, već i njemu gravitirajućih područja.