Od sputanosti do domišljatosti

arhitekt Rafael Moneo
projekt Zgrada na sjeverozapadnom uglu Sveučilišta Columbia, New York, SAD
napisao Luis Miguel Ramos Castro

 

Nova zgrada koju je Rafael Moneo projektirao za Sveučilište Columbia nalazi se na posljednjoj praznoj parceli sveučilišnog kompleksa Morningside. Kompleks, koji su krajem 19. stoljeća projektirali Charles Follen McKim, George Mead i Stanford White, zauzima golem prostor od 114. do 120. ulice između Broadwaya i Avenije Amsterdam. Zgrade se otvaraju prema unutrašnjosti kompleksa, ali zatvaraju obod parcele prema gradu. Zadržavaju urbani ritam, s međuprostorima koji omogućuju prijelaz između ulice i kampusa. Nova zgrada zadržava tu logiku, ugnijezdila se između Laboratorija za fiziku Pupin i zgrade Chandler. Te postojeće građevine spojene su s novom zgradom pješačkim mostovima, dok stube povezuju kampus i ulične nivoe. Na taj način nova zgrada oblikuje novi ulaz koji spaja stari kompleks Morningside s budućim proširenjem u Manhattanvilleu, koji je projektirao Renzo Piano.