Dašak Mediterana na bečkom RIngu

arhitekt Boris Podrecca
projekt Preuređenje glavne uprave Donau osiguranja, Beč, Austrija
napisala Vera Grimmer

 

Kad Boris Podrecca o sebi kaže da je zapravo urbanist koji preuzima ulogu arhitekta, onda se to može protumačiti i tako da svaka zadaća za njega ima i konotaciju grada.

 

Ova bi se teza trebala odnositi i na interijere, pogotovo na nove prostorije Donau osiguranja u jednoj palači bečke Ringstrasse, nasuprot Hansenovoj Burzi. Tematski se ulazna dvorana palače pokazuje kao piazza s dvije plave kuće. Ove kuće s četiri stupa, slične divovskim stolovima, preuzimaju teret svih katova, teret koji se dokida u prozračnosti azurne boje tih “stolova” - boje uzbibanih morskih valova. Već ovdje susrećemo princip dihotomije, koji odre|uje ovo oblikovanje, a pojavljuje se u sve tri zone arhitektove intervencije: polujavnoj ulaznoj zoni, radnoj zoni direktorske etaže te ludističkoj zoni potkrovlja posvećenoj društvenom životu velike tvrtke.