autor Miha Klinar
napisao Miha Klinar

 

Kad pristupam nekom poslu najvažnija mi je uvijek kvalitetna koncepcija. Jednom kada je pre­po­znam i prihvatim, vodi me u projektiranju, rje­šenja se nadograđuju, rad nije naporan i sve se odvija brzo i samo po sebi. Ako to nije slučaj, vraćam se koncepciji, modificiram je i počinjem iznova. Naučio sam da s crtanjem započnem tek kada u glavi već imam razrađenu strategiju. Re­a­li­zacija tako pripremljenog projekta brza je i kon­centrirana, pa uvijek preostaje još nešto vremena za one probleme koje papir ne podnosi. Kada sve teče glatko, i prije negoli bude do kraja obli­ko­van znam da ću biti zadovoljan predmetom.