(Samo)gradnja

arhitekti Estudio Entersitio
projekt #house#1.130, Madrid, Španjolska

 

Graditi vlastiti projekt naša je najnovija avantura. Ovog puta nam u rukama nije samo dizajn i proces gradnje, već i čin fizičke konstrukcije. Projekt je kuća za jednu obitelj. Površina zemljišta je prilično velika, nešto preko 1500 kvadratnih metara; usko je i dugačko i nagnuto prema jugu. Dvije različite sheme postavljene su jedna na drugu: longitudinalna, zasnovana na račvanju prostora i druga ispod nje, zasnovana na konfiguraciji nalik prstima. Osim toga, važan je bio odnos prema nagibu, kao i propusne ovojnice koje naglašavaju granice prostora.