Soba kao ideal ljepote

arhitekti Agence Moatti - Rivière
projekt Muzej dekorativnih umjetnosti, mode i keramike, Marseille, Francuska

 

Château Borély, nekadašnja utvrda iz 18. stoljeća, danas je otmjeni Muzej dekorativnih umjetnosti, mode i keramike. Prikazuje kolekcije dekorativnih umjetnosti iz 19. i 20. stoljeća, dok su kolekcije iz 18. stoljeća prezentirane pod temom Zlatno doba.

 

Projekt pretvaranja dvorca Borély u muzej, koherentan je s logikom isticanja samog dvorca. Iako ove izuzetne kolekcije namijenjene izložbi dobivaju najveću pažnju u smislu scenografije, otkrivanje građevine samog dvorca jedan je od osnovnih elemenata njegovog muzeografskog razvoja. Moramo razumjeti kako su ljepotu cijenili u 17. stoljeću – ljepotu kao vitalnu funkciju, ljepotu duha, ljepotu mjesta, ljepotu prikupljenih kolekcija i ljepotu preciznosti materijala.