Inteligentni grad

napisao Xavier Trias

Port Vell, Barcelona, Španjolska

Grad Barcelonu vole i dive joj se ljudi širom svijeta. U društvu velikih svjetskih gradova, Barcelona je na vrhuncu razvoja kulture, znanja, kreativnosti, inovacije i kvalitete života.

 

Mnogo je karakteristika Barcelone koje privlače ljude da dođu, žive i rade ovdje, a koje su od Barcelone učinile jednu od najvažnijih turističkih destinacija na svijetu. U to su uključeni naši muzeji, gastronomija, raznovrsne trgovine i visoka kvaliteta života koja se može primijetiti u svakodnevnom životu ljudi. Jedna od naših najuočljivijih karakteristika nesumnjivo jest arhitektura.