Arhitekt kao kolekcionar

napisao Alejandro Crispiani 
arhitekt Smiljan Radić

 
Walter Benjamin započinje esej Eduard Fuchs: Kolekcionar i povjesničar naoko naivnom rečenicom: Postoji više vrsta kolekcionara i svakoga od njih vode različiti porivi1. Ova izjava otkriva Benjaminovo duboko zanimanje za zbirke i za kolekcionare. On sam bio je kolekcionar i tu je aktivnost smatrao ključem za razumijevanje modernoga svijeta i snalaženje u njemu. U tome smislu, kolekcionareva zbirka bila bi tek simptom ili najočitiji izraz stava prema problemima i manifestacijama stvarnosti u kojoj čovjek mora živjeti i odrastati. Što se tiče Eduarda Fuchsa, on analizira specifičan, no ništa manje čest slučaj: slučaj osobe koja prikuplja određenu vrstu predmeta iz prošlosti koji sami po sebi nemaju posebnu vrijednost, no ipak su dio povijesne zbirke (u Fuchsovom slučaju, zbirke satiričkih i erotskih grafika i bakroreza). U Fuchsovoj zbirci Benjamin ne prepoznaje samo skupine predmeta, već i poseban odnos prema prošlosti i, napokon, stvaranje povijesti suprotne tradicionalnoj povijesti, posebice onoj s hegelijanskim kulturnim korjenima i njezinom htijenju da naizgled cjelovito i racionalno prenese prošlost.