Novo urbano mjerilo

arhitekt Igor Franić
projekt Stambeno-poslovna zgrada u Voćarskoj ulici, Zagreb, Hrvatska
napisao Maroje Mrduljaš

 
Glavne odrednice zatečene lokacije su početak Voćarske, blizina kružnog toka i ulica u nagibu na početku zagrebačkih obronaka. Postojeće građevine ispunjaju uličnu frontu dimenzijom i izgledom koji odstupa od očekivane kvalitete ambijenta gradskog živog raskrižja. Nova struktura obuhvaća dvije parcele, na brojevima 3 – 5, u potpunosti interpolirane unutar fronte ulične fasade.
Razapeta i precizna linijska struktura objedinjuje sve sadržaje i uspostavlja novu dimenziju i mjerilo urbanog prostora. Zatečeni slučajni lomovi rubova parcela linijskom pročelju daju perspektivnu korekciju, formirajući jasan rub koji ukazuje na to da se radi o dvojnom objektu. Odabrani materijal opeke nastavlja niz postojećih okolnih objekata. Crna boja predstavlja podlogu/paspartu prirodnoj zemljanoj boji opekarskog bloka. Ulična i dvorišna strana imaju jednaku strukturu opne, no razlikuju se u karakteru rastvaranja. Ulična fronta je mirnija, s trakastim prozorima, dok je dvorišna porozna, slobodnija i komponirana sukladno logici interne organizacije prostora.
Tlocrti su organizirani kao slobodan plan. Sanitarni/servisni otoci raspoređeni unutar dozvoljenog tlocrtnog opsega dijele prostor u moguće funkcionalne cjeline, bez jasnih pregrada, ostavljajući poglede slobodnima. Linija interijera uz oba pročelja kontinuirano je slobodna, jedinstvena uporabljiva radna ploha.
Raznoliki stambeni prostor, koji uključuje i jedan dupleks smješten na zadnjim dvjema etažama, nalazi se ispod liječničke ordinacije, a neposredno uz prometnicu s poluetažnim odmakom nalaze se garažni i poslovni sadržaji.