Prostor nakon života

arhitektonski ured HPNJ+
projekt Novo gradsko groblje Zadra, Zadar, Hrvatska

 

Novo zadarsko gradsko groblje smješteno je u mjestu Crno, na posljednjim naborima ravnokotarske ravnice pored Zadra. Groblje je planirano za stogodišnje razdoblje; prostire se na 33 hektara, sadržavat će 35 000 grobnih mjesta, a izvodit će se u sedam vremenskih etapa. Teritorij groblja organiziran je ortogonalno, po uzoru na rimski ager. Prostorno-vremenske grobne cjeline opasane su ziđem i smještene u prirodni pejzaž, vodeći računa o postojećoj topografiji. One predstavljaju mala groblja oblikovana po uzoru na otočka groblja zadarskog arhipelaga. Identitet pojedine cjeline određuju njeni obodni zidovi. 
 

Uz ortogonalno položene glavne staze (cardo i decumanus) nižu se grobna polja različitih tipova grobnica. Na sjecištima glavnih puteva formiraju se trgovi na kojima su smješteni objekti – centralna kapela, kosturnica te građevine za smještaj pretinaca za urne ili niša za kovčege. Uz obodne zidove nalaze se male arkade. Na sjecištima glavnih staza i obodnih zidova nalaze se portali u grobne cjeline koji su naglašeni tornjevima. Mjesta za predah, odmor ili molitvu nalaze se uz obodne zidove, odnosno otvore – prozore s pogledom na prirodni pejzaž.