Apoteoza materijala i tehnike

arhitekti 6a architects
projekti South London Gallery Fire Station i Blue Mountain School, London, Ujedinjena Kraljevina
napisala Vera Grimmer
 

Osvrnemo li se na noviju povijest europske arhitekture, utvrdit ćemo da su značajni, katkad i presudni impulsi inovativnih razvojnih procesa dolazili od britanskih arhitekata. Tako su Alison i Peter Smithson kritički revidirali postulate moderne i CIAM-a; Richard Rogers je s Centrom Pompidou otvorio dotad nezamisliv prostor slobode, dok je Norman Foster projektom sjedišta Hongkong and Shanghai Banking Corporationa pokazao mogućnost simbioze inovativne tehnologije i kreativnog oblikovanja. Ne treba zaboraviti ni na svojedobno široko rasprostranjen utjecaj jednog Jamesa Stirlinga. 

 

U novom tisućljeću istaknule su se britanske arhitektonske prakse čija je karakteristika odgovornost – kako prema nasljeđu povijesnog grada tako i prema zajednici. Pri tom pomišljamo na urede Caruso St John Architects i Carmody Groarke, a poseban slučaj je Assemble, grupa arhitekata i umjetnika čiji je rad u najvećoj mjeri socijalno angažiran.

 

Ured 6a architects osnovali su 2001. godine Tom Emerson i Stephanie Macdonald, a polje njihova rada većinom su umjetničke galerije, atelijeri i zgrade namijenjene obrazovanju, gotovo uvijek locirani u povijesnom ambijentu. Konverzije povijesnih građevina provode s posebnom pažnjom i poštovanjem prema oblicima i svojstvima zatečene gradnje, što se na senzibilan način pokazuje u projektu South London Gallery Fire Station za koji su primili prestižnu britansku nagradu RIBA-e. Vatrogasni dom, viktorijanska kuća od opeke iz 1867. godine, u prizemlju je imao spremište za vatrogasna kola, tada još s konjskom zapregom, a na gornjim katovima nalazili su se stanovi za vatrogasce i njihove obitelji. Arhitekti su zgradu ponovno osmislili kreirajući niz raznovrsnih prostora, kako za postave izložbi tako i za potrebe lokalne zajednice, istodobno poštujući karakter povijesne građevine. Dakako, proveden je i niz mjera koje viktorijanski vatrogasni dom privode potrebama današnjeg vremena. Tako je stvaranjem zračnog prostora po čitavoj visini zgrade nastala svijetla i velikodušna atmosfera ulaza. Nove prostorije povezuje brižljivo detaljirano metalno stubište čije je oblikovanje inspirirano motivima povijesne zgrade. Ventilacijski sustav gotovo je neprimjetno integriran uporabom proreza u drvenom podu i dopadljivo oblikovanih odzračnih rešetki koje djeluju kao sastavni dio vrata. Na odnos 6a arhitekata prema povijesnoj supstanci mogle bi se primijeniti riječi majstora Scarpe: Ako poštujete staro, morate biti radikalno moderni.