Funkcionalna i čvrsta poveznica

arhitektonski ured LAAC
projekt Gradski šav, Uređenje gradskog trga, Dornbirn, Austrija
 
 


Projekt na otvorenom ‘Stadtnaht Dornbirn’ (gradski šav Dornbirn) iskorištava urbani potencijal topografskog obilježja i transformira periferiju u prostorni urbani zglob. Projekt integrira i proširuje postojeću javnu sferu u središnjem Dornbirnu. Koncept slijedi ideju zgloba koji stvara funkcionalnu i čvrstu poveznicu između dva elementa, a istovremeno stvara novu urbanu kvalitetu u prostornom i arhitektonskom smislu. Većina centra Dornbirna je od 1989. pješačka zona bez prometa i pogodna lokacija za događanja. Prema urbanističkom planu, rubni dio staroga grada Dornbirna, s malenim objektima ruralnog karaktera, trebao bi biti podvrgnut dugoročnoj preobrazbi u živahnu i dinamičnu centralnu gradsku četvrt. Zapadnom stranom središnjeg gradskog trga dominira župna crkva. Pješačka se zona u luku proteže oko crkve, od trga prema ulici Schulgasse na zapadu. Zbog svog značaja kao važna glavna os koja se proteže centrom grada, Schulgasse djeluje kao prostorna poveznica između niza društveno i kulturno značajnih lokacija. Proširenje pješačke zone prema ulici Schulgasse omogućit će gradskoj jezgri da ispuni svoju novu funkciju dinamičnog središta.