Resursi - mobilnost - pravednost

projekti Europan 15 – Produktivni gradovi: The Fantastic Forest Phenomenon: Testing a New Narrative, Karlovac, Hrvatska; Soft Buffers, Nin, Hrvatska
napisala Helena Knifić Schaps 

 

 

Punih 30 godina Europanovi natječaji postavljaju tematska pitanja i odgovaraju na aktualne društvene i prostorne izazove. Ponikao iz PAN-a – Platforme za novu arhitekturu – Europan proširuje još jednu francusku inicijativu, nastojeći istodobno i predviđati i reagirati na prepoznate društvene, prostorne, razvojne i druge probleme, ali i omogućiti afirmaciju mladih arhitekata, do 40 godina, na europskoj i svjetskoj strukovnoj sceni. Od stanovanja, tematski se okvir pojedinih ciklusa s vremenom fokusira na kompleksnija pitanja. Ona se istražuju u okviru djelovanja Znanstvenog vijeća sastavljenog od eminentnih arhitekata, urbanista, filozofa – redom profesora, dekana fakulteta i znanstvenika, koji djeluju u europskom kulturnom miljeu. Karakteristiku i komparativnu prednost Europana čini sinergija međunarodne platforme, međunarodnog multidisciplinarnog žirija, čvrste organizacijske strukture i znanstvenog pristupa.

Petnaesti natječajni ciklus E 15 tematizira integriranje pojedinih proizvodnih aktivnosti u život grada – proizvodnju hrane i energije, usluge, industriju novog doba, modalitete života u proizvodnom okruženju, kohabitaciju proizvodnje i stanovanja, gospodarenje otpadom, potrošnju i drugo. Odgovori će tek odškrinuti vrata istraživanja mogućnosti preobrazbe, razvoja gradova budućnosti i novog urbanog metabolizma. Hrvatska u E 15 sudjeluje s dvije lokacije, rješavanje kojih, osim prostornih pitanja, pretpostavlja i zacrtavanje smjera razvoja dvaju gradova – Karlovca, koji unatoč blizini glavnom gradu stagnira i nema jasan razvojni smjer i Nina, spomeničke baštine par excellence, na putu transformacije u turistički resort. Pred mlade je arhitekte postavljen težak zadatak promišljanja, projekcija i ispitivanja mogućnosti, a sve bazirano na pomnoj analizi stanja.