napisao Miha Dešman

 

Quid tum? ('Što dalje?'), pita se Leon Battista Alberti na čuvenoj medalji čiji je odljev izradio Matteo di Pasti oko 1450. Albertijevo pitanje: 'Što dalje?' prema Jarzombeku  povezano je sa spoznajom gubitka centra u renesansnoj kulturi i arhitekturi nakon dugog razdoblja potpune dominacije kršćanstva. Radi se o prijelazu iz stanja nevinosti čiste vjere prema skepticizmu, od blažene naivnosti prema spoznaji da je ideja Boga kao sveopćeg arhitekta, osiguravatelja reda u stvaranju i društvu, nepovratno izgubljena. Alberti je jedan od začetnika procesa, koji, preko prosvjetiteljstva, vodi do modernog svijeta. Krilato oko na medalji simbolizira kršćanskog Boga, egipatski hijeroglif boga sunca (Ra) ili pak rimskog 'šefa panteona i boga svijetlosti' Jupitera. Za Albertija, koji je, kako je poznato, bio nezakoniti sin, taj je znak također bio simbol oca. U traktatu O arhitekturi  povezuje figuru oca s Janusom, bogom s dva lica. Janus je rimski bog početka i kraja koji čuva ulaze u grad. Značenje dvojnosti njegove glave leži u očima, koje istovremeno gledaju naprijed i unatrag i stražare nad vratima s obje strane. Gledaju van i unutra, naprijed i nazad, u prošlost i u budućnost.