Da li je stanovanje još uvijek politički problem?

 

napisala Anja Planišček

 

Posljednja veća anketa o kvaliteti stanovanja, provedena 2005. godine, pokazala je da se Slovenija nalazi na začelju kada je riječ o europskim stambenim standardima. Prosječni stan u Sloveniji je velik 78,6 m², a to ga svrstava na posljednje mjesto. Još uvijek 56,4 % stambenih zgrada ima tek od jedan do četiri kata, a samo 12, 6 % je više od pet katova. To se odražava u strukturi naših gradova, a trendovi rastuće suburbanizacije ukazuju na njihovo daljnje širenje. Više od polovine građana koji u sljedećih pet godina namjeravaju promijeniti stan će se zbog loših životnih prilika u gradovima preseliti na njihovu periferiju.