Dom-Ino + Decorated Shed = Jack-in-the-Box

arhitekt Radovan Tajder ( za atelje arhitekta Dietera Haydea)
projekt Garaža P4 u zrakoplovnoj luci Schwechat, Beč, Austrija
napisao Nikola Polak

 

Između Le Corbusierove kartezijanske jasnoće sistema Dom-Ino i Venturijevog manirističnog sfumata “dekorirane kolibe” pola je stoljeća. Između njihovih profetskih spisa Vers une Architecture odnosno Complexity and Contradictions in Architecture nešto je manje vremena, ali zato mnogo manje razlike u primijenjenoj arhitektonici no što se obično misli. U svojem sjajnom predgovoru potonjem djelu Vincent Scully piše: 

 

Doista, na prvi pogled Venturijeva pozicija izgleda upravo suprotna Le Corbusierovoj, njegovoj prvoj i prirodnoj dopuni u vremenu... Samo iskustvo Le Corbusierovih građevina zacijelo nije imalo malog utjecaja na oblikovanje Venturijevih ideja. Ipak, njegovi pogledi zapravo uravnotežuju one Le Corbusierove izražene u njegovim ranim spisima koji su otad općenito utjecali na dvije generacije. Starija knjiga zahtijevala je uzvišeni purizam u arhitekturi, u pojedinačnom objektu kao i gradu u cjelini; nova knjiga pozdravlja suprotnosti i složenosti urbanog iskustva u svakom mjerilu...