Fotografija Janeza Vlachyja

fotograf Janez Vlachy
napisao Aleksander Bassin

 

Fotografija Janeza Vlachyja, prisutna naročito na međunarodnoj sceni već više od desetak godina (1988. godine dobio je prvu referentnu međunarodnu diplomu u Luxemburgu), govori o posebnom vremenu: o onom koje nam je takoreći već izmaklo, otklizalo pred našim očima zbog poruke, koja izaziva gotovo kultno divljenje, koju kao da bi trebalo prihvatiti u ime globalizacijskog jednoumlja.