Zadarski dinamički trokut

arhitekt Igor Pedišić
projekt poslovna zgrada, Zadar, Hrvatska
napisao Feđa Vukić

 

Kada bi trebalo preciznije definirati autorski arhitektonski konteks,t onda bi se naslov možda mogao referirati i na četverokut ili kvadrat budući da je suvremena arhitektura u Zadru ponajviše prepoznata prema djelovanju četvorice autora – Nike Bašića, Ivana Oštrića, Igora Pedišića i Ante Uglešića. No, kako je projekt o kojem je ovdje riječ trokutne osnove, čini se važnim istaknuti njegovu bazičnu formu kako bi se ukazalo na nekoliko važnih aspekata ovoga djela Igora Pedišića u kontekstu aktualnog redefiniranja nekih većih urbanih poteza u Zadru, među kojima je onaj bivšeg Tekstilnog kombinata „Boris Kidrič“ među najznačajnijima.