Skulptura - antiskulptura

arhitekti 3H
projekt multifunkcionalni paviljon tvornica Audi, Győr, Mađarska
napisao Péter Haba

 

Vrlo često nailazimo na upotrebne predmete koje gledamo kao slike ili skulpture zbog njihova idiosinkratičnog oblikovanja. Primjerice stare, rukom oslikane, karte u svjetlu apstraktnog slikarstva pojavljuju se kao čiste kompozicije boja i linija, bez ikakvih referenci na njihovu originalnu namjenu.

 

I građevine mogu djelovati na nas na isti način. Često govorimo o formacijama masa, te "skulpturalnosti" ili o "grafičkoj istančanosti” građevinskih nacrta. Tako objekti mogu prelaziti zadane granice: objekti proizvedeni iz sasvim praktičnih razloga mogu završiti u svijetu umjetničkih predmeta, a umjetnički predmeti mogu nadrasti svoje originalne kategorije te zaći u sasvim novu granu umjetnosti. Nova građevina Kataline Csillag i Zsolta Gunthera, multifunkcionalni paviljon u tvornici Audy u Győru, smjelo je prekoračenje tih granica.