Kvadrat u krugu

autori Damir Fabijanić, Dalibor Martinis i 3LHD
projekt Hrvatski paviljon za svjetsku izložbu EXPO 2005, Aichi, Japan
written by Maroje Mrduljaš

 

Od 25. ožujka do 25. rujna 2005. će se u japanskoj prefekturi Aichi održati EXPO pod naslovom Nature's wisdom, iz čega je jasno da je tema ovogodišnje izložbe mudrost prirode. Povijest EXPO-a može se slijediti od Prve svjetske izložbe držane 1851. godine u Londonu u Paxtonovoj Crystal Palace, jednoj od prvih transmutacija arhitektonske tipologije i tektonike, gdje se staklenik prometnuo u pandan muzeju, a tehnologija željeznice stavljena u službu gradnje kuća. U tih 150 godina svjetske izložbe su bile prilika za primjenu novih arhitektonskih koncepata i ideja, mogućnost za eksperimente koje je takav sajamski i spektakularni karakter manifestacije dopuštao i poticao; paviljoni na tim izložbama bili su tumačeni kao odraz političkog i kulturološkog stanja zemalja koje su predstavljali.