Kuća ugrađena u krajolik

arhitekti Studio 3LHD
projekt Obiteljska kuća, Dubrovnik, Hrvatska

 

Kuća V2 nalazi se u Dubrovniku, na urbaniziranome prostoru Lozice. Na atraktivnoj lokaciji neposredno uz more, koja je bitno određena strmom topografijom sačinjenom od podzida, terasa i stubišta, postojeći neodgovarajući objekt zamijenjen je novim. U skladu s dugom mediteranskom tradicijom preoblikovanja i kultiviranja prirode te savladavanja doca (lokalni izraz za dolac, manju obradivu površinu zemlje), suhozidi i visinske razlike korišteni su kao osnove za polaganje novih topografskih slojeva u horizontalnome i vertikalnome smjeru. Horizontalna, lagano uzgibana krovna ploča slijedi unutarnju strukturu, ali i definira tijelo kuće koje je svojom geometrijom ugrađeno u krajolik. Jednostavan geometrijski oblik s materijalom i bijelom bojom kamenoga pročelja u skladu je, ali i u kontrastu sa suhozidom.