Kuća prožeta prirodom

arhitekt Hans Gangoly
projekt obiteljska kuća, Graz, Austrija
napisala Eva Guttmann

 

U knjizi Flanna O’Briena Treći policajac pripovjedač je u potrazi za policijskom postajom. Kad napokon tamo stigne, zamjećuje da zgrada nema dubine, da se sastoji samo od fasade, da je dvodimenzionalna.
 

Na određeni način kuća Schmuck sadrži sličnu komponentu, iako razriješenu na potpuno suprotan način. Kuća na obronku je jednoetažna, ulazna strana reducirana je na malobrojne elemente: dvije horizontalne ploče od naturbetona, između njih – povučen u dubinu i također od naturbetona – zid kuće, jedna vrata, prozora nema, tri fina stupa i spremište za alat kao sjeverni završetak tog prednjeg prostora.