Krajolici duše

napisao William J.R. Curtis

 

Moje apstraktne slike i crteži sugeriraju mnogo toga – more, oblake, slojeve kamena, šumu – pa ipak ih se ne može vezati ni uz jedan određeni predmet. Oni su neodređeni. Snažno je naglašen materijal, a ipak, cilj je da se istraži nematerijalno. Umjetničko djelo može sugerirati slojeve, razine, tragove i ozračje krajolika i prizvati nekog nevidljivog duha. Isto tako može dodirnuti skrivene predjele pamćenja i mašte. Oblik i zamisao moraju biti u životnoj napetosti. Umjetničko djelo mora intuitivno komunicirati da bi ga se razumjelo.