100. godišnjica Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

12/04/2019

Dan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – uz 100. godišnjicu studija arhitekture [17. 4. 2019.]
 
Zagrebački Arhitektonski fakultet, najstarija i donedavno jedina visokoškolska ustanova za izobrazbu arhitekata u Hrvatskoj, obilježava stoljeće svoga kontinuiranog djelovanja. Isprva je započeo u okviru Tehničke visoke škole (1919.), potom Tehničkog fakulteta kao dijela Sveučilišta (od 1926.), zatim Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (od 1956.), i u konačnici samostalnog fakulteta (od 1962.).
 
Inicijative za pokretanja tehničkih studija u Zagrebu, od 1891. više puta je inauguriralo Društvo inženjera i arhitekata, da bi Tehnička visoka škola u konačnici bila osnovana 10. 12. 1918. Početkom travnja 1919. imenovani su prvi profesori sa zadaćom izrade studijskih osnova, a 20. 10. 1919. započela je nastava na Arhitektonskome odjelu koji su tada upisala 24 polaznika. Prvi je rektor TVŠ-a bio arhitekt, prof. arh. Edo Šen. Program tadašnjeg studija arhitekture proizašao je iz edukacijskog modela bečke visoke tehničke škole i komplementarne bečke umjetničke akademije, a dijelom se oslanjao i na curriculum švicarskog ETH.
 
Prvi diplomant zagrebačke arhitekture bio je Alfred Albini (1923.), prvi doktorat obranio je Pavao Deutsch (1926.), a tek s utemeljenjem poslijediplomske edukacije promoviran je i prvi magistar znanosti u arhitekturi (1974.).
Do sada je arhitekturu diplomiralo više od 6700 studenata (dipl. ing. arh. i mag. ing. arh.), oko 1000 prvostupnika (po Bolonjskom sustavu), nekadašnji studij više spreme diplomiralo je preko 500 polaznika, a određeni broj arhitekata diplomirao je i na nekadašnjem studiju uz rad. Magisterij znanosti obranilo je 125 poslijediplomanata, a doktorat znanosti do sada su na AF-u stekla 153 arhitekta. 
 
Pri AF-u osnovan je i prvi Studij dizajna u Hrvatskoj (1989.) na kojemu je od 1994., kada je obranjena prva diploma, diplomiralo preko 730 dizajnera na dvjema smjerovima: vizualnih komunikacija i produkt dizajna.
Danas Arhitektonski fakultet izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom stupnju gdje je na obje razine ustrojen studij arhitekture i urbanizma, studiju dizajna s dva usmjerenja, zatim na poslijediplomskom specijalističkom studiju prostornog uređenja, te na poslijediplomskom doktorskom studiju 'A+U'. U pripremi su i novi specijalistički studiji s temama održive gradnje, graditeljskog naslijeđa i sl., kao i međunarodni združeni master studij na engleskom jeziku. 
 
Danas Fakultet na svim svojim studijskim programima ima upisanih više od 1000 studenata te broji 144 nastavnika. Fakultet je organiziran u 4 znanstveno-nastavne jedinice, odnosno katedre, koje pokrivaju različita područja: arhitektonsko projektiranje, urbanizam i prostorno planiranje, konstrukcije i tehnologiju građenja, te povijest i teoriju arhitekture. Uz to, kao odsjek djeluje i Studij dizajna. Visokostručno i ekspertno aktivnosti se odvijaju u okviru 4 zavoda profilirana prema istim matičnim granama.