BINA - Dvorišta ideja 27.4. - 25.5., Beograd

 

20/04/2017

U periodu od 27. travnja do 25. svibnja, dvanaesti put po redu održat će se beogradski internacionalni tjedni arhitekture. Naziv ovogodišnje manifestacije Dvorišta ideja proistekao je iz koncepta europskog projekta u kojem će BINA sa još jedanaest partnera sudjelovati sljedeće četiri godine – Gradovi dijeljenja: kreativni poticaj (Shared Cities: Creative Momentum) polazi od pojma „dvorište“ koje je u osnovi zajednički, javni prostor u kojem nastaju i u kojem se dijele ideje o gradu i gradskim prostorima po mjeri korisnika. Kreiranjem ideja i programa u javnim gradskim prostorima potiču se socijalne inovacije iz kreativnih sektora, koje uključuju participativne procese urbanog dizajna.
 
Ovogodišnju BINA-u svečano se otvara u četvrtak 27. travnja u 19:00 sati u Likovnoj galeriji KCB-a izložbom Originalno o Nikoli Dobroviću: Pojmovnik crteža suvremene arhitekture. Ove se godine obilježava 50 godina smrti ovog velikana jugoslovenske arhitekture. Podsjećanje na Dobrovića u okviru ovogodišnje BINA–e teži tome da reaktivira uspavane potencijale, nataložene u složenim naslagama znanja i iskustva koje nam je ostavio. Kroz ovu izložbu, ali i seriju predavanja i tribina i naučnu raspravu, publika će imati priliku da se uključi kako u kritičku reevaluaciju nezaobilaznog opusa ovog doajena jugoslovenskog modernizma, tako i u sagledavanje mogućnosti da njegova misao i djelo ostanu u središtu interesa stručne javnosti kao inspiracija za sadašnje i buduće generacije arhitekata.
 
Sve informacije o točnim mjestima i vremenima održavanja programa možete naći na službenim stranicama: