Poziv na sudjelovanje - Anatomija otoka 2016.

18/05/2016

Peti po redu, simpozij programa Anatomija otoka 2012-2016. održat će se, već tradicionalno, na otoku Visu u od 15. - 18. rujna 2016. godine s ciljem sumiranja dosadašnjih uvida u otočne teme te razvijanja planova za usmjerenije interdisciplinarno i međuresorno bavljenje otocima.
 
Od 2012. godine stanovnici otoka, znanstvenici i akteri otočnoga razvoja na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama okupljaju se na Visu kako bi raspravljali o ključnim pitanjima otočnoga bivanja te pokušali na njih interdisciplinarno odgovoriti.
 
Međuovisnost otočnih prostora i otočnih zajednica te posebnost otočnoga razvoja u kontekstu globalnoga kretanja ljudi, kapitala i ideja promišljane su kroz teme urbanizma gradskih i ruralnih otočnih prostora, otočne poljoprivrede, turizma, demografije, arheološke i etnološke baštine, itd. Raspravljano je o utjecaju inzularnosti na život na otoku te o strategijama koje su otočani razvili kako bi se nosili s različitim tipovima otočnosti tijekom povijesti. Izoliranost otoka pokazala se kao ambivalentna kategorija, s jedne strane kreirana na kopnu u turističkim zamišljanjima i promocijama otoka, a s druge strane kao otegotna okolnost za svakodnevicu otočana u kontekstu depopulacije otoka, pa time i nestajanju osnovnih infrastrukturnih sadržaja, ali i kao komparativna prednost života na otoku.
 
Uočen je snažan kreativni i razvojni potencijal otočne arhitekture i krajolika kao ključnih dokaza otočne kulturne i ekonomske povijesti. Na međunarodnim radionicama studenata arhitekture, koje su redovito slijedile nakon simpozija, osmišljena su dvadeset i tri projekta prenamjene i obnove viške arhitektonske, arheološke i pejzažne baštine.
 
Otvorena su brojna pitanja o otočnim zajednicama, kako onima stalno naseljenih stanovnika otoka, tako i o povremenim te o njihovim virtualnim supostojanjima. Ispostavilo se važnim pitanje emancipacije potreba i uloge sekundarnog stanovanja na otočnim prostorima. Uočen je proces svojevrsne „ekološke gentrifikacije“ otoka - s kopna dolaze i naseljavaju se ekološki osviješteni stanovnici privučeni alternativnim načinima života, ali i razvojem zelenoga poduzetništva.
 
Rasprave o procesima donošenja odluka o otočnom razvoju i politikama uključenosti lokalnih, regionalnih, nacionalnih i europskih aktera ukazale su na nužnost osmišljavanja otočne razvojne i istraživačke metodologije koja bi se razvijala u okviru zasebne znanosti o otocima - nisologije.
 
Kakofonija pitanja i otočnih problema dobila je tijekom četiri protekle godine odgovore pune kreativnog i razvojnog potencijala kojim bi se dao ispisati svojevrsni otočni manifest. Ove godine, zaokružujemo prvi petogodišnji ciklus simpozija i radionica Anatomije otoka. Nastojat ćemo razviti zaključne smjernice i osmisliti daljnje djelovanje kroz Međunarodni centar za otočni život i kulturu.
 
Ovdje možete pronaći više informacija o prijavama za simpozij koje se primaju do 15. lipnja, a ovdje više o smještaju na otoku Visu. Informacije o radionici koja će se održati od 19. - 25. rujna slijede uskoro!