POZIV na sudjelovanje u izložbenom projektu

06/06/2017

Trebao bi mi dar pripovjedača, a raspolažem isključivo sposobnošću svje­doka i voljom da fiksiram neka iskustva kao zalog duboke veze sa zavičajem svih mojih predaka. Osjećanje duga prema bliskoj mi (a nepotpuno vlastitoj) sredini vodilo me da nastojim otok što više usvojiti. A to se moglo ponajprije hodanjem, jedino pješak može osvojiti teren i samo se ljudskim korakom može steći potpuniji dojam o svojstvima zemlje. (u: Poljima i prodoljima: hvarski mali noćni hodopis)

Potaknuti sugestivnim mediteranskim slikama noćnog hodopisa hrvat­skog akademika, sveučilišnog profesora i književnika Tonka Maroevića organiziramo žiriranu izložbu koja će se u galeriji Oris Kuće arhitekture održati početkom rujna 2017. Oris Kuća arhitekture poziva sve zainteresirane kreativce da se, nadahnuti ovim tekstom, odazovu pozivu i prijave svoje radove. Impresionistička priroda ovog literarnog teksta trebala bi poslužiti kao inspiracija, a ne strogi okvir u koji se radovi moraju uklopiti.

Smještena u multifunkcionalnoj i multimedijalnoj dvorani Oris Kuće arhi­tekture, Oris galerija otvorena je 2015. i od tada obogaćuje Orisovu arhitek­tonsku misiju zanimljivim i brojnim domaćim i međunarodnim izložbama čiji se program ne iscrpljuje isključivo u sferi arhitekture. Višedisciplinarni pristup galerijskog programa dodatno je naglašen ovim pozivom koji uk­ljučuje sve umjetničke medije i otvoren je svim umjetničkim područjima i tehnikama – slikarstvu, kiparstvu, ilustraciji i animaciji, videu, fotografiji i raznim drugim hibridnim disciplinama.

Pozivu prilažemo cjeloviti tekst T. Maroevića Poljima i prodoljima: hvarski mali noćni hodopis

Na poziv se mogu prijaviti samo do sada neizlagani radovi odnosno oni na­stali isključivo u svrhu natječaja, a pozivu se mogu odazvati umjetnici do 35 godina. Stručni žiri napravit će selekciju od 15-25 radova koji će biti pred­stavljeni na izložbi. Odabrana djela bit će objavljena u posebnom katalogu u izdanju Orisa, a izložbu će popratiti i prilog u Orisu, časopisu za arhitekturu i kulturu življenja.

Poziv je otvoren do 2. srpnja 2017., a popis selektiranih radova objavit ćemo 2. kolovoza 2017.

Prilikom prijave na sudjelovanje molimo vas da priložite osnovne informaci­je o radu koji namjeravate predložiti. Potrebno je poslati CV, kratak tekstu­alni opis rada kao i neki vizualni prilog – fotografiju, skicu, video, nacrt i dr.

Molimo da se prilikom prijave radova vodi računa o prostornim mogućno­stima galerije Oris Kuće arhitekture koju možete posjetiti na adresi Ulica kralja Držislava 3, 10 000 Zagreb.

Prijave i eventualna pitanja šalju se na mail adresu: ana.bedenko@oris.hr