Predstavljanje knjige: Čajana Boa Nova

 

04/07/2016

Izdavačka kuća AMAG EDITORIAL SL nedavno je objavila monografiju nazvanu Čajana Boa Nova posvećenu jednom od najpoznatijih projekata portugalskog arhitekta Álvaro Size. Knjiga je predstavljena 1. srpnja 2016. u sklopu dana Kuće arhitekture u Portu, a predstavljanju i razgovoru je prisustvovao i arhitekt Siza.

AMAG EDITORIAL SL je međunarodna izdavačka kuća koja se bavi osmišljavanjem, uređivanjem i dizajnom publikacija o arhitekturi, dizajnu i suvremenoj umjetnosti djelujući na nekoliko polja: knjige, vizualni identitet, znakovni sustavi, dizajn izložbi, kustoske prakse, izdavaštvo i izrada umjetničkih intervencija i instalacija. Čajana Boa Nova dio je serije square books među kojima se nalaze i izdanja posvećena arhitektima Franciscu Mangadu i Carvalhu Araúji.

Knjigu Čajana Boa Nova možete prolistati ovdje.