Prezentacija obnove crkve sv. Vlaha u Dubrovniku

19/04/2016

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u dvorani  Bl. Alojzije kard. Stepinac, ponedjeljak 25. travnja 2016. godine u 10 sati održat će se prezentacija obnove crkve sv. Vlaha u Dubrovniku. 
 
Ovim događanjem Hrvatsko katoličko sveučilište priključuje se obilježavanju jubileja 1700 godina štovanja dubrovačkog zaštitnika i 300 godina crkve sv. Vlaha.
 
Svoj dolazak potvrdite na e-mail: pr@unicath.hr do 21. travnja 2016.

PROGRAM:

10:00 – 10:20
I. Pozdravna riječ
• prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta
• mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup
• g. Denis Orlić, predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine
 
10:20 – 11:55
II. Počeci obnove, faza istraživačkih radova i projekata
• akademik Igor Fisković: Povijest i oblikovanje crkve sv. Vlaha
• mons. Toma Lučić, rektor crkve sv. Vlaha: Uvodno izlaganje o obnovi crkve
• Zehra Laznibat, dipl. ing. arh., dr. sc. Antun Baće, Konzervatorski odjel u Dubrovniku: Konzervatorski pristup u obnovi crkve sv. Vlaha
• Sanja Krželj, dipl. ing. arh., Zavod za obnovu Dubrovnika: Organizacija i koordinacija obnove crkve sv. Vlaha
• dr. sc. Ivanka Jemo: Crkva sv. Vlaha - Od sanacije ratnih šteta do sustavne obnove
• Mario Braun, prof., Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu: Radovi Hrvatskog restauratorskog zavoda na obnovi crkve sv. Vlaha
 
11:55 – 12:40
Predah – Osvježenje uz lagani zalogaj
 
12:40 – 14:00
III. Projekti konstruktivne sanacije i radovi izvođenja obnove
• prof. dr. sc. Predrag Miščević, Građevinski fakultet u Splitu, Zavod za geotehniku: Geotehnička istraživanja crkve
• Egon Lokošek, dipl. ing. arh., Lokošek projekt d.o.o., Zagreb: Analiza postojećeg stanja nosivog sustava i projekti konstruktivne sanacije crkve sv. Vlaha
• Nikola Bakija, dipl. ing., Građevinar - Quelin d.d., Dubrovnik: Prikaz izvedbe konstruktivne sanacije crkve
• mr. sc. Vinko Pešorda, akademski kipar, Hedom d.o.o., Zagreb: Prikaz dijela konzervatorsko - restauratorskih radova na obnovi crkve sv. Vlaha
• mr. sc. Božena Popić Kurtela, Konzervatorski odjel u Dubrovniku: Restauratorski radovi na inventaru crkve
 
14:00 - 14:15
IV. Završna riječ
• mons. Toma Lučić, rektor crkve sv. Vlaha
• počasni građanin Dubrovačko-neretvanske županije Emilio Marin