Zagrebačka ARTUR radionica – Imaginacija

26/08/2016

ARTUR radionica  s temom Imaginacija održati će se u Društvu arhitekata Zagreba 12.,13. i 14. rujna 2016. godine. Društvo arhitekata Zagreba poziva sve zainteresirane studente i profesionalce koji žele doprinijeti svojim prijedlozima razmatranjima tema privatizacije, devastacije i rehabilitacije turističkog prostora. Interdisciplinarnoj radionici cilj je okupiti stručnjake različitih profila vezanih uz turizam, promet, ekonomiju, sociologiju, arhitekturu, urbanizam i krajobraznu arhitekturu.

Tema je promišljanje turističkog prostora i pozitivni aspekti turističkog developmenta. Revitalizacija, reanimacija, sanacija, konsolidacija, akomodacija, modifikacija, implementacija, naracija, kreacija, akcija. Fantazija je slijedeća poželjna stvar za pravi ideološki koncept u ekonomiji turizma, pripadajućim mu društvenim odnosima i posljedičnim aktivnostima u razvoju gradskih teritorija sa novim ili drugačijim urbanim elementima.  

Kroz tri zadatka različitih mjerila studenti će u grupama ispitivati teme privatizacije, devastacije i rehabilitacije turističkog prostora i arhitekture. Mentori na radionici su: Dafne Berc, Diana Magdić, dr.sc. Hrvoje Carić i dr.sc. Ana Mrđa.

Teme radionice su:

1. tema: PLAŽA – BAČVICE
Splitska plaža Bačvice jedna je od najprepoznatljivijih slika Splita. Na predloženoj lokaciji Bačvica ispituju se modeli uređenja i privatizacije plaže kroz spajanje ekonomski održivog programa i javnog prostora plaže, odnosno održavanja javnog prostora  komercijalnim programom.

2. tema: MAKARSKA RIVIJERA
Makarska rivijera prostor je koji je dominantno obilježen intenzivnom turističkom izgradnjom u zadnjih pedeset godina. Što se događa u slučaju kada izostane regionalno planiranje. Istraživanje mogućnosti korigiranja prostora koji je snažno obilježen problemima devastacije i privatizacije prostora

3. tema: MOTEL TROGIR
Motel Trogir jedan je od antologijskih projekata Ivana Vitića. Arhitektonski objekt koji je izvorno bio namijenjen turizmu napušten je i potpuno devastiran, a danas očekuje prijedloge za obnovu. Na koji način provesti sanaciju arhitektonski vrijednog objekta obzirom na današnje zahtjeve u turizmu. Motel je smješten na vrijednoj lokaciji na ulazu u grad. Osim objekta motela, izazov predstavlja i veliko zemljište koje je najvećim dijelom neizgrađeno. Koji su potencijali reprogramiranja i rekonstruiranja motela Trogir?

Rezultati radionice Imaginacija biti će predstavljeni na  ARTUR konferenciji 29. rujna 2016. godine u Društvu arhitekata Zagreba.

Prijave na ARTUR radionicu Imaginacija šaljite na ana.marendic@d-a-z.hr, u mailu navesti ime i prezime polaznika, fakultet, mail adresu i kontakt telefon.