Izložba Katolička crkva u Podgorici

Dani Orisa
13. – 14. 10. 2018.