Impressum

ORIS d.o.o.
ORIS - HOUSE OF ARCHITECTURE

manager
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

executive director
Tihomir Branković
tihomir.brankovic@oris.hr

marketing
Ina Čular
ina@oris.hr
Željka Bartolić
zeljka@oris.hr

public relations
Ana Gajski
ana@oris.hr
Terezija Šijaković Bošković
terezija@oris.hr

subscription and sales
Marina Vugrinčić
marina@oris.hr

finances
sanja@oris.hr

Oris House of Architecture programme manager
Meri Vesanović
meri@oris.hr

Oris House of Architecture assistant programme manager
Antonia Vodanović
antonia@oris.hr

library
Ana Gajski
ana@oris.hr

graphic design
Borjana Katić
borjana@oris.hr
Ana Vuko
ana.vuko@oris.hr

ORIS WEB PORTAL

managing editor
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

design of web portal
Fiktiv d.o.o.
www.fiktiv.hr

web portal implementation
Novena d.o.o.
www.novena.hr


ORIS MAGAZINE

Oris - magazine for architecture and culture of living

co-publishers
Oris d.o.o., Kralja Držislava 3, Zagreb i Oris kuća arhitekture, Kralja Držislava 3

for the publishers
Andrija Rusan
andrija@oris.hr

editor-in-chief
Maroje Mrduljaš
maroje.mrduljas@oris.hr

executive editors
Ana Bedenko
ana.bedenko@oris.hr
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr

editors
Andrija Rusan, Maroje Mrduljaš, Vera Grimmer

editorial board
Ana Dana Beroš, Ante Nikša Bilić, Tadej Glažar

editorial assistant
Meri Vesanović
meri@oris.hr

design
Borjana Katić
borjana@oris.hr

typography
FF DIN
GeogrotesqueSlab

layout
Borjana Katić
borjana@oris.hr
Ana Vuko
ana.vuko@oris.hr

preparation of plans for print
Frano Petar Zovko
frano@oris.hr

ISSN 1331 - 7571

 

Oris d.o.o. za izdavačku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 61. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-12/3619-2, MBS 080243467. Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Članovi uprave i osobe ovlaštene za zastupanje: Jasminka Rusan i Andrija Rusan.