fotograf Sandro Lendler
napisala Davorka Vučić Šneperger

 

Dokolica, vrijeme kad smo slobodni raditi što nas je volja, vrijeme za nas same. Iako samoća nije preduvjet dokolici, ipak je to najviše vrijeme pojedinca, individue koja je manje ili više svjesna te slobode da radi ono što hoće. Uzmimo da je slobodno vrijeme relativan pojam, u kojem svatko od nas odabire onoliko slobode koliko mu određeni trenutak i stanje duha dozvole. Sukladno tome, ta dozvola slobode omogućava rad na sebi, s kojim se slobodno vrijeme puni, kao i slobodu duha, a prostor individualizacije proporcionalno raste.