arhitekt Vitor Seabra
projekt Renovacija Tvornice keramike Arganil, Arganil, Portugal
napisao Carlos M. Guimarães

 

Prije više od godinu dana nakanio sam, zajedno s troje kolega arhitekata1, napisati uvodni članak za objavu u određenom broju jednoga međunarodnog arhitektonskog časopisa. Naš je prijedlog želio istražiti nove uvjete evolucije, propitujući složeni odnos između tradicije i inovacije te pitajući se bi li danas moglo funkcionirati pribjegavanje tradiciji. Kako inovacija može proizaći iz tradicije? Je li tradicija zdrav temelj za evoluciju arhitekture?1Joana Couceiro, João Crisóstomo i Manuel Montenegro