Potreba (pre)namjene

napisao Alan Braun

Povijesna i suvremena arhitektura nisu isto, međutim, moraju imati obzira jedna prema drugoj i uspoređivati se. Uvijek je potrebno nanovo ispitivati granicu između onoga što se mora čuvati i onoga što se može novo graditi.

Vittorio Magnago Lampugnani

 

Arhitektura, kao rezultat svjesnog i planiranog djelovanja, uvijek je stvorena za određenu namjenu koja odražava trenutne mogućnosti i odgovara trenutnim potrebama korisnika. Jednom izgrađena, građevina neminovno stari i doživljava niz preinaka. Budući da njen vijek nadilazi jednu generaciju korisnika, javljaju se novi funkcionalni i tehnički zahtjevi; potrebe novih generacija donose prostorne i građevinske preinake. Izuzmemo li destruktivno djelovanje prirode ili čovjeka, vijek građevine određen je, dakle, s jedne strane kakvoćom materijala i izvedbe, a s druge postojanjem interesa za njezinim korištenjem, to jest postojanjem namjene.