arhitekti Marija Burmas, Ivo-Lola Petrić
projekt Višestambena građevina POS, Vrgorac, Hrvatska
napisao Ante Nikša Bilić

 

..U ovom projektu kao prvi dijalog s gradom shvaćam logični nastavak kule kao repera ili oblikovnog elementa višestambene građevine. Urbanistički prateći smjer glavne ceste, a time nastavljajući kolajnu visoke gradnje u niskom okruženju, interpretiraju visinsku razliku zatečenog stanja kao postament. Građevina se sastoji od tri stambena kubusa povezana proširenom komunikacijom sa stubištem i dizalom (to je prvo stambeno dizalo u Vrgorcu). Krajevi hodnika ili unutarnjih “kala“ osvijetljeni su prirodnim svjetlom, koje preko stubišta daje ovim prostorima svjetlosnu geometriju...