Tiha radikalnost

arhitekt Hans Gangoly
projekti Obiteljska kuća Schlögel, Altshlaining, Gradišće, Austrija
              Pregradnja galerije Hametner, Stoob, Gradišće, Austrija
napisala Vera Grimmer

 

Za austrijskog arhitekta mlađe generacije Hansa Gangolya odrednica je, možda zbog životnih prilika slučajna, da gradi na rubovima, daleko od blještavila centara i užurbane mijene slika i tendencija. Takva je djelatnost nužno praćena stalnim otporima plivanju protiv struje regionalizma, koji samouvjereno raspolaže arsenalom formi navodno tipičnih i jedino mogućih za određenu regiju. 

 

Gradišće (Burgenland) rubna je austrijska regija, zanimljiva ne samo zbog mješavine etničkih zajednica i jezika već i zbog kvalitetne i karakteristične anonimne arhitekture panonskog tipa koja je, međutim, do danas već velikim dijelom nestala. Čvrsta mađarska feudalna struktura (Gradišće je tek 1918. godine pripalo Austriji) odredila je topografiju gradišćanskog sela - s obje strane ceste nižu se uske, dugačke parcele kod kojih okućnica prelazi u njivu. Zbog feudalnog poreza na prozore, gradišćanska kuća ima prema cesti posve usku, manje ili više ukrašenu fasadu, a razvija se u longitudinalnom smjeru, pri čemu su pojedini prostori dostupni s vanjskog trijema.