Arhitektura ogoljena od svojeg bogato ukrašenog ruha


napisao Zvi Hecker

foto Walter Mair

...Erozija moralno-etičkih standarda, koju je uzrokovalo opadanje osobne odgovornosti i institucionalizirana društvena nejednakost i nepravda, mogla bi biti još destruktivnija od vojne sile. Groblja povijesti nose imena velikih vojnih sila koje su postavljale smjer i rasplinjavale se u potpunom slomu svojih političkih struktura, i prije no što bi njihove legije stigle na bojno polje. Ponovna izgradnja moralno-etičkih temelja koji su potkopali sadašnju krizu, zahtijevat će više truda i vremena nego razbuđivanje apetita konzumerstva, koje je u panici i financirano uz pomoć kredita.


Arhitektura, koja obuhvaća ljudsku dimenziju, konstituira sastavni dio ekonomskog krajolika. Stoga ona sebe ne može osloboditi niti od moralno-etičke dimenzije sadašnje krize, niti može biti imuna na posljedice ekonomskog usporavanja i pojavu nove estetske percepcije.