Budućnost pripada blob geometriji

arhitekt Greg Lynn
razgovarali Uršula Rebek, Saša Bradić

 

Razgovarali u Beču 23. lipnja 2008.

 

Greg Lynn direktor je Greg Lynn FORM-a. Podučava diljem Sje­di­njenih Američkih Država i Europe. Budući da je stu­dirao i diplomirao filozofiju i arhitekturu, bavi se spajanjem stvar­nos­ti projektiranja i izgradnje sa spekulativnim, te­o­retskim i eksperimentalnim potencijalima pisanja i po­du­čavanja. U je­sen 2002. godine postao je profesor na Hoch­schule für An­ge­wandte Kunst (Sveučilište primijenjenih um­jetnosti) u Beču. Uz to je profesor u studiju na UCLA u Los Angelesu i pro­fe­sor na Sveučilištu Yale. Mnogo piše i često drži predavanja o arhitektonskom dizajnu i teoriji arhitekture. Njegovi arhi­tek­tonski radovi osvojili su mnogobrojne nag­rade i izlagani su di­ljem svijeta u muzejima arhitekture i um­jet­nosti. Godine 2008. nagrađen je Zlatnim lavom na 11. među­narodnom venecijanskom bijenalu arhitekture. Greg Lynn autor je nekoliko knjiga o te­oriji kulture i arhitekture, uključujući Intricacy, Animate Form, Folds, Bodies & Blobs: Collected Essays, Folding in Architecture  i Embryological Hou­se, a najnovija mu je knjiga Greg Lynn form. 

 

ORIS: Kako se razvilo vaše povjerenje u tehnologiju?

 

Greg Lynn: Još kao dijete volio sam crtati tehničke crteže. Po­­čeo sam koristeći se šestarom i sličnim predmetima i što sam bolje crtao, sve su me više, još kao tinejdžera, zanimale krivulje, šablone i slog brodarskih utega. Uvijek sam volio geometriju i složene konstrukcije tako da sam se sasvim očekivano zainteresirao i za računala. Uvijek sam volio crteže konstrukcija i tehničke crteže, tako da je računalna tehnologija bila njihov jasan produžetak.