Angažman kao vid profesionalnog djelovanja

arhitekt Andrija Mutnjaković
napisala Tamara Bjažić Klarin

 
Arhitekt je javni radnik, koji radi za društvo, zbog društva i u društvu. Njegova djela su djela ‘milieua’ – ‘milieu’ mu daje zadatke, mogućnosti i pobude, a traži realizacije dostojne toga. Tražiti više je apsurd. Ali dati manje je zločin. Angažirana arhitektura naziv je prve i do danas jedine retrospektivne izložbe Andrije Mutnjakovića održane u veljači 1975. godine u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu. Kustosica izložbe Antoaneta Pasinović je, i na izložbi i ilustracijama u katalogu, uglavnom predstavila Mutnjakovićevu vizionarsku arhitekturu. Pojam koji je ušao u hrvatski arhitektonski diskurs posredovanjem istoimene izložbe moma-e prikladan je jer objedinjava raznorodna Mutnjakovićeva istraživanja – kinetičku arhitekturu i biourbanizam te građenja strukture, kako sam kaže metodom enformela, čiji je najpoznatiji primjer Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Prištini.