napisale Borka Bobovec, Davorka Perić

 

Razmišljajući o gradu Čižmek otvara ideje vraćanja vrijednosti odnosno reaproprijacije grada – građanima i urbanizma – struci. Integralne vizije o urbanom prostoru kao humanom, senzibilnom prema postojećem izgrađenom i prirodnom kontekstu, te funkcionalnom, potiču jednim dijelom iz njegove edukacije u Parizu, u jednom od tada najuglednijih studija Jošić, Candilis & Woods. Korbizjeanski duh i iskustvo rada u Parizu te Čižmeku svojstven kozmopolitizam  ostavili su traga  kroz rad u Urbanističkom institutu Hrvatske, Gradskom zavodu za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša, Europanu, Novim tendencijama  i u komunikaciji s umjetničkom grupom Gorgona. Sve je to sublimirano u djelu Mapa: Zagreb u 99 varijacija kao niz vizualnih osvrta na događanja (koja bitno utječu na izgled i funkcionalnost grada) u Zagrebu od početka 1990-ih  do 2010. godine, a nastavlja se u Post-mapi u kojoj su kroz gust vizualni tekst, kolaž slikovnih prikaza fotokopiranih iz knjiga,  Čižmekovih crteža, nacrta, planova,  isječaka iz dnevnog  tiska (gorgonski izbor iz svakodnevnog života) i autorovih komentara  u suodnos postavljene nekadašnje utopističke urbanističke vizije grada i slika urbanog prostora danas.