Pod svjetlima pozornice

napisala Barbara Lesák

 

Uloga svjetla u inscenaciji

U ranim fazama pripremanja nekog kazališnog uprizorenja još se ne pojavljuje problematika osvjetljenja. Mora se raditi na drugim elementima komada: prijedlozi učinkovitog kretanja likova se provjeravaju i variraju, razmatra se upotreba glasova, ritmiziranje jezika aktera, isprobavaju se njihove pozicije i kretanje u prostoru. To sve je još daleko od proba u kostimima i scenografiji. U ovoj pripremnoj fazi je kazališni komad u svom elementarnom stanju, ali je njegova recepcija već moguća. Još nema riječi o gledateljstvu jer u toj fazi nema potrebe za specifičnim prostorom pozornice ili gledališta da bi se odredila struktura kazališnog komada i njegovog izvođenja. Možemo kazati da je esencijalni dio nekog kazališnog komada neovisan o uvjetima izvedbe ...