La rue corridor

arhitekt Le Corbusier
napisala Žana Radetić

 

'Les rues-corridors font la 'ville-coridors'. 'Toute la ville est en corridors'... Que diriez vous d un architecte vous soumettant un plan de maison 'tout en corridors'?' Le Corbusier, Precisions, 1930. 

 

Skica koja prikazuje La rue corridor autentičan je dokument poznate i dugotrajne L. C.-ove polemike o ulici i potrebi njene potpune transformacije u novom, modernom svijetu s početka dvadesetih godina dvadesetog stoljeća. Determinirana trgovačkim logikama i nekadašnjim nemotoriziranim prometom, zastarjelim obrambenim ili tehnološko-izvedbenim razlozima, ulična forma 'pukotine' (rue fissture) ili najčešće - 'hodnika' - koji uzurpirajuće kadrira nebo, dakle svjetlo, prozračivanje i vizure, tvorevina je tradicionalnog svjetskog grada svih kultura, njegov vitalni organ i zaštitni znak kroz stoljeća.

 

Upravo taj ograničavajući ulični model međusobno suprostavljenih, slojevito nanizanih i repetirajućih pročelja, 'dvored zgrada nalik na prezrivo napućene usne', po danas gotovo čitavo stoljeće staroj Le Corbusierovoj objavi mora neopozivo ustuknuti. Štoviše, u skladu s eksplicitnom i manifestno-proročanskom korbuzijevskom retorikom (objavljenom u knjizi Precisions iz 1930.) mora - umrijeti: 'Il faut tuer rue corridor!'