arhitekti Randić Turato arhitekti
projekt Muzej Lapidarium, Novigrad, Hrvatska
napisao Emil Jurcan

 

Lapidarij je prostor koji zaslužuje posebno mjesto u prezentaciji povijesti kulture na istočnom Jadranu. To je prostor u kojem su izloženi kameni ostaci, a materijalni tragovi kojima kulture istočnog Jadrana raspolažu gotovo u potpunosti izviru iz kamena. Stoga i ne čudi ironičan naziv za hrvatski nacionalni identitet koji se opisuje parolom «geni kamena». Kamen je doživio veliki povratak u hrvatsku graditeljsku kulturu približno istih godina kada nastaje i hrvatska država, te današnja popularna upotreba kamena u graditeljstvu rijetko prolazi bez povijesnih konotacija. Kamen se koristi kao medij, bezvremenska materija čiste bijele boje, koja sadašnju kulturu povezuje sa svim sedimentima prošlosti Jadrana – u kamenu se traži dokaz mediteranske pripadnosti, jadranskog ili istarskog stila u gradnji. Nakon dugotrajne recesije u gospodarstvu moglo bi se metaforički zaključiti da je kamen sve što imamo. A ima li važnije građevine u takvim okolnostima od lapidarija – hrama kamenu?