Château la Coste

arhitekt Tadao Ando
projekt Château la Coste
napisao Maroje Mrduljaš

 

Provansa je, poput drugih dijelova Mediterana i drugih svjetskih regija, lijep primjer kultiviranoga krajolika. Još od predantičkih vremena, a naročito u doba Rima, priroda se oblikuje i prilagođuje ljudskim potrebama. Mreža antropogenih intervencija: jednostavni poljodjelski zahvati, infrastrukturni elementi, pojedinačne građevine i urbane cjeline čine cjelovitu mrežu koja se proteže po cijelome teritoriju. Ta je mreža različite gustoće, ponekad je i sasvim neprimjetna, no i priroda i topografija pod utjecajem su ljudskih aktivnosti. Vinogradi su paradigmatski kultivirani krajolici: brižljivo oblikovani antropogeni okoliši čije teksture i oblici ovise o složenim pravilima vinarstva.

 

Vinogradarsko imanje Château la Coste nalazi se sjeverno od Aix-en-Provencea, grada u kojemu je održan pretposljednji, Deveti kongres CIAM-a. Jedna je od brojnih točaka urbane mreže Provanse, sa slojevima od predantičkih vremena do danas. Samozatajni irski poduzetnik i kolekcionar Patrick McKillen objedinio je zanimanje za umjetnost i arhitekturu s ambicijom da vinariju s dugom tradicijom, poznatu po provansalskome rozeu, podigne na novu kvalitativnu i kulturnu razinu. U uzgoj loze i vinifikaciju uvode se biodinamička načela, a na kultivirani krajolik superponiran je još jedan kulturni sloj: mreža arhitektonskih artefakata i umjetničkih radova pažljivo razmještenih u slikovitome krajoliku.