Novo oblikovanje za nove programe

arhitekti Lena Krušec, Tomaž Krušec
projekt planinski hotel, Pečovnik, Celje, Slovenija
napisala Ilka Čerpes

 

„Celjska koča“ je planinski hotel koji su projektirali mladi slovenski arhitekti Lena i Tomaž Krušec sa suradnicima. Njihov je projekt dobio prvu nagradu na natječaju koji je 2004. godine raspisala Gradska općina Celje u suradnji s Komorom za arhitekturu i prostor Slovenije.      

 

Područje na kojem je izgrađena“ Celjska koča“ je omiljeni izletnički cilj Celjana, a za zimskih mjeseci pretvara se u manje skijalište. Nalazi se na 700 metara nadmorske visine na brdovitoj visoravni južnog ruba Celjske kotline. „Celjska koča“ je treći ovdje sagrađeni planinarski dom. Arhitekti su dobro iskoristili priliku koja im se pružila povodom obnove starog doma. Lokaciju, organizaciju tlorisa i program klasičnog planinarskog doma prilagodili su suvremenim potrebama izletničkog i skijaškog turizma.